Bästa Sättet Att Minska Directx D3dclear Zbuffer

Under de senaste inte alltför många veckorna har vissa användare rapporterat att de kan för oss att de har professionell directx d3dclear zbuffer.

Reparera din dator nu.

 • 1. Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks
 • Få fart på din dator nu med denna enkla och gratis nedladdning.

 • 2 minuter och läsning
 • directx d3dclear zbuffer

  Kommentarer? förmodligen skickat till Microsoft: När du klickar på skicka-knappen används din goda feedback för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. Sekretesspolicy.

  aria-label=map”>

  Till “Artikel

  Många C++-program tar bort din djupbarriär innan varje ny figur renderas. Du kan explicit rensa bort buffertdjupet via Direct3D genom att anropa IDirect3DDevice9::Clear och ange banners-parametern för d3dclear_zbuffer. Du kan ange vilket djupvärde som helst i Z-parametern med metoden IDirect3DDevice9::Clear.

  Relaterade ämnen

  Buffert

 • 2 minuters djup

  läs

 • For=”binary-rating-texarea”>Given

  Feedback till Hjälp Microsoft: Genom att klicka på alternativet Skicka kommer din feedback att användas för att faktiskt förbättra Microsofts produkter och produkter och tjänster. Sekretesspolicy.

  aria-etikett innebär “Artikel

  I denna artikel

  Reparera din dator nu.

  ASR Pro är en programvara som åtgärdar vanliga datorfel, skyddar dig från filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel. Det optimerar din dator för maximal prestanda. ASR Pro kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-relaterade problem (inklusive den fruktade Blue Screen of Death) och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick.


  Många C++-program ställer in effektbufferten innan de renderar varje ny helkropp. Du kan uttryckligen definiera barriärdjupet via Direct3D genom telefonsamtal IDirect3DDevice9::Clear och ange D3DCLEAR_ZBUFFER för parametern Flags. Du kan använda IDirect3DDevice9::Clear-schemat för att ange djupet tillsammans med det omarkerade värdet i Z-parametern.

  Liknande teman

  Djupbuffert

  Många C++-applikationer rensar rutinmässigt djuphindret före varje plattformsrendering. I princip kan du rensa buffertegenskapen explicit via Direct3D genom att komma på idirect3ddevice9::clear och ange D3DCLEAR_ZBUFFER för alla inställningar för personligt identifikationsnummer. Metoden IDirect3DDevice9 Clear:: gör att du kan ange djupet som är associerat med vilken färg som helst. finns i Z-parametern.

  Relaterade ämnen

  Djupbuffert

 • 2 minuters läsning
 • från

  For=”binary-rating-textarea”>Några

  directx d3dclear zbuffer

  Feedback kommer utan tvekan att skickas till Microsoft: Om du klickar på knappen Skicka kommer din egen feedback att användas för att hjälpa dig att förbättra Microsofts produkter och tjänster. Sekretesspolicy.

  Feedback kan skickas till Microsoft: om du klickar på alternativet “Skicka” kommer svaret att användas för att hjälpa dig att förbättra Microsofts produkter och tjänster. Sekretesspolicy.

  I face=”Arial” DirectX 14 används Als-intervallbufferten (även anspelad som z-bufferten) helt enkelt för att registrera djupprocenten för varje pixel i min besökskon.Om flera pixlar upptar motsvarande utrymme, måste vår egen djupetik implementeras för att avgöra vilken pixel som ska behållas.Användningen av Deep Current är dock mycket flexibel och kan ibland användas för en rad syften.

  Majority32-bitars videoträningskort har en informationsbuffert, det kan vara upp till dig hur du vill lagra dessa 32 bitar.När du tittar på funktionen d3dclass::initialize kommer du att se hur vi ställer in djupet i likhet med buffertfilen till DXGI_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT.Detta skulle innebära att vi använder djup, en belastning som använder båda djupen, en buffert samt en viss mallbuffert, och det angående buffertformatet är satt till djupet 24 7/ direkt som stöd för bitarna.och 8 för släppbitkanalen.i själva verket kan nästan alla storleksbuffertfunktioner definieras med alla. I vår nuvarande konfiguration tar min fru och jag bort pixlar, som tyvärr alltid kan vara de hetaste pixlarna.Men detta ändras för att göra vad min familj och jag vill för vissa effekter.Du har knappt någon aning om hur en buffert fungerar.

  Face=”Arial” buffertdjupvärden är antagligen icke-flytande.De tillgängliga värdena är var som helst från 0,0f till 1,0f, med 0,0 för mitt närplansklipp och 1,0 för klippplanet.detaljerna som använder flytvärdena i höjdbufferten är dock inte linjärt fördelade under alla.Cirka 90 % av flyttalsområdena är i den första 10 % komfortzonsbufferten nära nära plan klippning.De återstående 10 % (av F tar 0,9, tid 1,0 f) tar upp varje överföring till 90 % av infobufferten.Planen visar kostnadsförsörjningen med 0,0f i svart och färgat från 1,0f.Du kommer att märka halvvägs igenom effekten att jag ställer in den på 0,5, men du kommer att se var färgen är 99,999 % helt röd, vilket inte matchar noggrannheten kopplad till detta avstånd:

  Varje gång vi vill titta på dem i termer av 3D-val, ska vi ta den föregående scenen som ett underbart exempel:

  Nu, medan massor av av oss bara återger objekt genom att använda ett individuellt djupvärde som den nya färgen, kommer du att se att arbetet med en tät kub är att ha en anständig färgpalett.och vanligtvis är sfären nästan helt vit i fina detaljer:

  Det största problemet med denna djupbuffertinställning kan vara att de flesta applikationer kräver en egenskap med fin detalj på nära håll, men detta påverkas naturligtvis inte.när det gäller noggrannhet i fjärrunderhållna objekt.Om i din personliga applikation detta är viktigt att distansera, kan vem som helst ha problem med avlägsna enheter som nästan alltid är nära varandra, vilket gör att pixlar äntligen dyker upp.shine (även kallad Z-fight). Det finns deras antal allmänt accepterade lösningar så att du kan detta problem, men de beror på din implementering.

  Få fart på din dator nu med denna enkla och gratis nedladdning.