Najlepszy Sposób Na Naprawienie Problemów Z Dostępem Do Zablokowanych Programów W Systemie Windows 7

Napraw teraz swój komputer.

 • 1. Pobierz ASR Pro i zainstaluj na swoim komputerze
 • 2. Uruchom program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby naprawić znalezione problemy
 • Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu i bezpłatnemu pobieraniu.

  Możesz napotkać komunikat o błędzie, że dostęp do godnego zaufania programu został utrudniony w systemie Windows 7. Teraz są prawdopodobnie różne kroki, które możesz wykonać zajmij się rozwiązaniem tego problemu, więc przejdźmy teraz do tego.

  Będziesz blokować program internetowy, zaczynając od uzyskania dostępu do Zapory systemu Windows. W tym przykładzie uruchamiasz program Explorer on-line do podpisów (explorer windows.exe), łączy się z Internetem, aby zweryfikować twoje najnowsze podpisy, co może być po prostu bardzo denerwujące. Możesz go zablokować również w oknach zapory, wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij logo Windows prowadzące + klawisz skrótu R, aby otworzyć to wspaniałe okno dialogowe Uruchom.
  2. Nie wahaj się, kształtuj wf.msc w oknie dialogowym Uruchom i naciśnij Enter. Okno zapory bez wątpienia otworzy się z Advanced windows Ad Security.
  3. Kliknij „Reguły wychodzące” w menu po lewej stronie, wprowadź tekst w oknie Zapory systemu Windows, zgodnie z ilustracją.

   Napraw teraz swój komputer.

   ASR Pro to oprogramowanie, które naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem i awarią sprzętu. Optymalizuje Twój komputer pod kątem maksymalnej wydajności. ASR Pro może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie problemy związane z systemem Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem.


  4. Kliknij „Nowa reguła…” w prawym menu, jak pokazano na rysunku.

  5. W Kreatorze reguł ruchu wychodzącego wybierz opcję Program w polu Typ reguły, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Jak zablokować system w moim firewallu?

   Przejdź do Panelu sterowania.Na lewym końcu panelu Wychodzące wybierz Reguły.Gdy otworzy się obszar Reguły wychodzące, wybierz Nowa reguła po prawej stronie.W Kreatorze reguł ruchu wychodzącego upewnij się, że opcja Połączenia to bardzo wybrany program i kliknij przycisk Dalej.

  6. W niektórych oknach programu wybierz ręcznie wprowadź pełną ścieżkę i adres obrazu programu, który chcesz zablokować, lub kliknij zmianę przeglądania, aby wyświetlić plik samouczka. Kliknij „Dalej”, aby kontynuować.Ty

  7. W desce snowboardowej Actions wybierz opcję Block Add-on i kliknij przycisk Next.
   blokowanie dostępu programu w odniesieniu do systemu Windows 7

  8. W opcjach drzwi profilowych rozważ wszystkie i kliknij przycisk Dalej.

  9. W polu Nazwa wpisz Nazwij nową regułę „Zablokuj odpowiedni, na przykład Explorer.exe” i kliknij Zakończ.

   Jak uniemożliwić programowi dostęp do Internetu?

   Powiedziałbym, że kliknij przycisk Start systemu Windows.W polu wyszukiwania, ponieważ „Zapora systemu Windows” wpisz .youKliknij skojarzone łącze do witryny z napisem „Zezwalaj na program, który w przeciwnym razie mógłby być zarządzany przez Zaporę systemu Windows”.kliknij odświeżający przycisk „Zmień ustawienia”.

   AppLocker —

  nowy dostarczy Ci w większości wersji Windows7. Jest to najlepsze rozwiązanie dla większości osób, które dzielą swój komputer z podobnymi użytkownikami i nie chcą, aby konsumenci mieli dostęp do aplikacji z domowego komputera. Ta funkcja pozwala użytkownikom na rzeczywiste ograniczenie, gdy trzeba uzyskać dostęp za pośrednictwem zasad grupy sieciowej. Jednak ta funkcja okazała się dostępna również we wcześniejszych wersjach z okien czasowych, teraz zasady ograniczeń oprogramowania mogą być stosunkowo lepsze niż to.

  Ten artykuł wyjaśnia, jak często ograniczać dostęp do aplikacji, z której chcesz korzystać z funkcji AppLocker. Zobaczmy, teraz zadaj sobie pytanie, jakiej metody używa Applocker do ograniczania celów znalezionych w całym systemie:

  Wykonaj następujące kroki, aby ograniczyć dostęp do aplikacji za pomocą En applocker:

 • zaloguj się jako administrator. Kliknij i zmień wyszukiwanie gpedit.msc, a następnie naciśnij Enter.
 • W lokalnej sekcji „Zasady komputera” przejdź do Computer Configurationra, Windows Settings, Policies SecurityPreferences, Application ControlAppLocker.check
 • Teraz, które aplikacje są zepsute na całym świecie. W sekcji „Konfiguruj egzekwowanie reguł” często klikaj link „Konfiguruj egzekwowanie”.
 • Jak zaangażować się w blokowanie określonego programu dotyczącego systemu Windows?

  Trzymając wciśnięty klucz systemu Windows, naciśnij “r”, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.Wpisz gpedit.configrozwiń Użytkownik > Szablony, Administracyjne, a następnie wybierz System.Otwórz zasadę „Uruchom aplikacje systemu Windows, których nie ma na liście”.Ustaw te zasady na „Włączone”, aby „Pokaż…” nie było zaznaczone.

  Teraz na stronach internetowych „AppLocker Properties” znajdź sekcję Konfiguracja dla pliku exe na stronie internetowej „Reguły” i kliknij przycisk OK.

 • Po zastosowaniu powyższych metod, w sekcji Przegląd, a następnie kliknij Reguły do ​​uruchomienia.
 • Ponieważ jest to osoba, która po raz pierwszy uzyskuje dostęp do narzędzia do blokowania nazwanych aplikacji, nie ma żadnych reguł. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz i utwórz regułę dla początkujących.
 • Spowoduje to otwarcie Kreatora zaawansowanych reguł wykonywalnych i możesz rozważyć wyświetlenie ekranu wprowadzającego przy następnym uruchomieniu.
 • Wybierz Uprawnienia do akcji i wybierz Odrzuć.
 • Dodaj kupującego, którego chcesz zablokować.
 • po wybraniu tych działań anulowania subskrypcji i ostatecznego nadużycia, aby przejść do kroku używania.
 • Wybierz ścieżkę z dostępnych ścieżek. Program O
 • kliknij Przeglądaj foldery” i wybierz sposób, w jaki aplikacja, którą chcesz zablokować przed uruchomieniem.
 • Na tym konkretnym następnym ekranie możesz określić sposób dodawania spadków, aby umożliwić określone pliki. Jeśli ktoś, na kim Ci zależy, chce zablokować całą obecność w sieci dla katalogu aplikacji Jump, przejdź do następnego ekranu.
 • W tej teraźniejszości masz możliwość wprowadzenia opisu do kontrolki, w którym można sprawdzić, czy opracowano wiele reguł. Kliknij „Utwórz”.wiadomość
 • Wygląda na to, że żadna reguła braku płatności jeszcze się nie pojawiła. upewnij się, że jest to ważne, że te typy osób są tworzone, dlatego kliknij „Tak”, aby odpowiedzieć na tę wiadomość o metodzie.
 • Zobaczysz teraz regułę przeterminowania i nową utworzoną przez kupujących, która określa, że ​​tendencja do wybranego katalogu nie ma dostępu do wybranego katalogu.
 • Po utworzeniu wytycznych przejdź do sekcji Aplikacje i upewnij się, że identyfikacja i uruchamianie aplikacji uruchamia się automatycznie. Domyślnie, dopóki nie działa ta agencja niebędąca agencją, więc musi Ci pomóc w aktywacji.
 • Teraz, gdy niektórzy użytkownicy z ograniczonym dostępem nie logują się do swojej aplikacji i nie próbują uzyskać dostępu do naszej własnej aplikacji, każdy z nich otrzymuje wiadomość:
 • Ten program był blokowany przez zasady grupy. Skontaktuj się z właścicielem systemu, aby uzyskać więcej informacji.

  W ten sposób określony użytkownik może uniemożliwić innym użytkownikom dostęp do wybranego oprogramowania komputerowego. Teraz zrelaksuj się i uspokój się, na koncie tylko autoryzowani użytkownicy mogą kontynuować dostęp do indywidualnego konta użytkownika końcowego aplikacji.

  blokowanie dostępu programu w odcieniach okien 7

  Odzyskiwanie danych systemu Windows jest niezbędne dla każdego użytkownika do odzyskiwania danych generowanych w uszkodzonych, uszkodzonych, sformatowanych i niedostępnych danych zewnętrznych. Partycje Windows są zwykle niewłaściwie umieszczone z powodu uszkodzonych sektorów, uszkodzeń MBR, błędów dysku, uszkodzeń komputera, użycia wirusów, utraconych i usuniętych partycji oraz uszkodzenia sektora rozruchowego, co sprawia, że ​​segregatory mp3 są niedostępne dla użytkowników. Windows Kernel z pewnością pomoże Ci przywrócić rozruchowe partycje Windows lub foldery, które stały się trudne do uzyskania z opisanych powodów. Stabilizuje Windows7, Vista, XP, 2003, 98, 2004 i przywraca wersje danych.

  Wniosek

  System Windows 10 nie może w pełni obsługiwać danych w funkcji AppLocker, jeśli wymienny użytkownik zapomni naszego hasła, dane zostaną usunięte na zawsze. Aby odzyskać dane z powodu awarii, potrzebujesz – użyj oprogramowania do naprawy danych jądra systemu Windows, które jest bardzo wydajne w przypadku odzyskiwania kompletnych elementów z istniejącego dysku. Czy możesz wybrać logiczną twardą fizyczną pracę lub dyski i sprawdzić je pod kątem uszkodzenia. Ten ostatni może zapisać bieżące odzyskane dane w oryginalnym komponencie w dowolnym bezpiecznym miejscu.

  Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu i bezpłatnemu pobieraniu.

  Blocking Program Access In Windows 7
  Sperren Des Programmzugriffs In Windows 7
  Blockera Programatkomst I Windows 7
  Bloqueo De Acceso A Programas En Windows 7
  Windows 7에서 프로그램 액세스 차단
  Bloqueando O Acesso Ao Programa No Windows 7
  Blokirovka Dostupa K Programmam V Windows 7
  Blocco Dell Accesso Al Programma In Windows 7
  Bloquer L Acces Au Programme Dans Windows 7
  Toegang Tot Programma S Blokkeren In Windows 7